Garanti

Autoconcept

Santander Guld

Denna är vår mest omfattande begagnatgaranti. Den omfattar med några få undantag alla elektriska och mekaniska komponenter. Det bästa skyddet för en begagnad bil.

– Tecknas på bilar max 7 år gamla.
– Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 15 000 mil.
– Max ersättning 50 000 kr per skada. Ingen självrisk.
– Obegränsad årlig körsträcka.

Santander Silver

Denna garanti omfattar de flesta elektriska och mekaniska komponenter i bilen inklusive motor, växellåda, motorelektronik och i AC-systemet. Ett mycket bra och prisvärt skydd för din begagnade bil.

– Kan tecknas på bilar max 9 år gamla.
– Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 18 000 mil.
– Max ersättning 40 000 kr per skada. Ingen självrisk.
– Obegränsad årlig körsträcka.

Santander Brons

Denna garanti omfattar de mest väsentliga komponenterna i bilen inklusive motor, växellåda, motorelektronik och komponenter i ABS-sytstemet. Ett mycket bra skydd om en skada skulle uppstå på din bil.

– Tecknas på bilar max 12 år gamla.
– Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst 20 000 mil.
– Max ersättning 30 000 kr per skada. Ingen självrisk.
– Obegränsad årlig körsträcka.

Back to top